Nordre Ankalterud – En gård med historisk sus

På Nordre Ankalterud gård på Nordsinni har det bodd folk siden 1500-tallet. I 2011 ble gården kjøpt av Trond Kittilsen og kona Grete som driver utleie av rom med selvhushold. Historien sitter fremdels i veggene og du kan nyte fred og ro blant gamle bgninger.

Nordre Ankalterud Gård ligger tre kilometer nord for Dokka og litt opp fra riksveien slik at bilstøyen blir dempet og du kan nyte naturens egne lyder.

Et sted med historisk sus. Fra tidlige kilder var Ankalterud ett gårdsbruk, men i 1836 ble gården delt i Nordre og Søndre Ankalterud. Det gamle tunet med bygninger er det som ble Nordre Ankalterud. Våningshuset på gården stammer fra 1800–tallet og er bygd på flere ganger. Det mest spesielle påbygget var et 5 m høyt tårn som ble oppført i annen etasje på husets nordvestre hjørne.

Helt tilbake til 1500-tallet er det blitt drevet kornproduksjon på gården. Traktoren kom først i 1952.

I annen etasje på stabburet finner du fire av rommene og et selvhusholdningskjøkken. Der var det en gang i tiden kappsagbu og skåle. Der tv-stua nå ligger har det vært kornbinge. Fire av rommene har navn etter jordene rundt på stedet. Så overnattingsgjester kan enten ligge på Nerjordet, Kvernhusbakken, Holmen eller Enga. En litt større suite i første etasje har fått navnet Stabbursbua.

Fra 80-tallet og frem 2011 ble Ankalterud drevet som overnattingssted med fokus på gardsturisme og kulturoppleveler. Det gamle stabburet ble gjort om til et lite gardshotell med fem rom til utleie. Fra 2012 drives det som overnattingssted med selvhushold.

Nordre Ankalterud gård er en koselig gård som absolutt fortjener et besøk.

Velkommen

Olavsrosa

Nordre Ankalterud gård fikk tildelt Olavsrosa i 2006 av Norsk Kulturråd for opplevelsestilbud av kulturhistorisk verdi.

Nordre Ankalterud Gård ligger tre kilometer nord for Dokka og litt opp fra riksveien slik at bilstøyen blir dempet og du kan nyte naturens egne lyder.

Et sted med historisk sus. Fra tidlige kilder var Ankalterud ett gårdsbruk, men i 1836 ble gården delt i Nordre og Søndre Ankalterud. Det gamle tunet med bygninger er det som ble Nordre Ankalterud. Våningshuset på gården stammer fra 1800–tallet og er bygd på flere ganger. Det mest spesielle påbygget var et 5 m høyt tårn som ble oppført i annen etasje på husets nordvestre hjørne.

Helt tilbake til 1500-tallet er det blitt drevet kornproduksjon på gården. Traktoren kom først i 1952.

I annen etasje på stabburet finner du fire av rommene og et selvhusholdningskjøkken. Der var det en gang i tiden kappsagbu og skåle. Der tv-stua nå ligger har det vært kornbinge. Fire av rommene har navn etter jordene rundt på stedet. Så overnattingsgjester kan enten ligge på Nerjordet, Kvernhusbakken, Holmen eller Enga. En litt større suite i første etasje har fått navnet Stabbursbua.

Fra 80-tallet og frem 2011 ble Ankalterud drevet som overnattingssted med fokus på gardsturisme og kulturoppleveler. Det gamle stabburet ble gjort om til et lite gardshotell med fem rom til utleie. Fra 2012 drives det som overnattingssted med selvhushold.

Nordre Ankalterud gård er en koselig gård som absolutt fortjener et besøk.

Velkommen

Olavsrosa

Nordre Ankalterud gård fikk tildelt Olavsrosa i 2006 av Norsk Kulturråd for opplevelsestilbud av kulturhistorisk verdi.